Usługi

Firma Meteor Ewa Wieczorek świadczy usługi w zakresie handlu materiałami nawierzchni kolejowej oraz projektowania, budowy, modernizacji, remontu i utrzymania bocznic i torów kolejowych.

Świadczymy również usługi wynajmu maszyn i sprzętu budowlanego oraz usługi w zakresie zabezpieczeń antykorozyjnych.

 

OFERUJEMY

 

DOSTAWY MATERIAŁÓW KOLEJOWYCH

 1. Sprzedaż nowych materiałów nawierzchni kolejowej w tym płyt przejazdowych i części zamiennych do urządzeń kolejowych.
 2. Sprzedaż materiałów staroużytecznych nawierzchni kolejowej w bardzo dobrym stanie o pełnej wartości użytkowej.
 3. Skup materiałów nawierzchniowych oraz podkładów pochodzących z demontażu bocznic.

  W celu zapewnienia bardzo dobrej jakości materiałów staroużytecznych, zakupiony złom kolejowy poddajemy  szczegółowej kontroli i weryfikacji. Gwarantujemy iż dopuszczamy do sprzedaży jedynie materiał spełniający  wymagania techniczne klasyfikujące go do ponownego użycia w torze. Materiały staroużyteczne posiadają deklaracje zgodności natomiast materiały nowe posiadają atesty oraz świadectwa dopuszczenia do stosowania na PKP.

 

 

PRACE TOROWE 

 1. Budowa nawierzchni kolejowej, podtorza i rozjazdów.
 2. Budowa oraz remonty przejazdów i przejść przez tory.
 3. Modernizacja nawierzchni kolejowej wraz z projektowaniem nowych obiektów.
 4. Konserwacja oraz naprawy główne i bieżące nawierzchni kolejowej, podtorza i rozjazdów.
 5. Remonty kapitalne nawierzchni kolejowej, podtorza i rozjazdów.
 6. Demontaż wyłączonych z eksploatacji bocznic i torowisk z zakresie:
 •    demontaż torowiska
 •    demontaż podkladów wraz z akcesoriami
 •    niwelacja terenu i wywóz materiałow pozostałych po rozbiórce

 

USŁUGI

   1. Cięcie i otworowanie szyn                                                                                                                                                                                                               2. Wykonanie kozłów oporowych wraz z zabudową 

 

WYNAJEM SPRZĘTU WRAZ Z OPERATOREM

 1. Koparki dwudrożne typu ATLAS 1604
 2. Koparka dwudrożna typu LIEBHERR 900 C LITRONIC
 3. Koparko-ładowarka VOLVO BL71
 4. Ładowarka teleskopowa MANITOU 1330SL TURBO
 5. Zakrętarki spalinowe typu: GEISMAR, MASTER 35 AIRTEC
 6. Wiertarki do szyn typu: GEISMAR STUMEC, CEMBRE           

     OGÓLNE WARUNKI NAJMU MASZYN

 

PRACE SPECJALISTYCZNE WYSOKOŚCIOWE Z UŻYCIEM TECHNIK ALPINISTYCZNYCH

Zabezpieczenia antykorozyjne w zakresie:

 • piaskowanie
 • hydropiaskowanie
 • czyszczenie mycie i malowanie

Prace powyższe dotyczą zabezpieczeń antykorozyjnych:

 • fragmentów konstrukcji oraz całych instalacji
 • konstrukcji hal wewnątrz i na zewnątrz
 • mostów i wiaduktów
 • dachów wielko powierzchniowych
 • silosów i zbiorników
 • żurawi i suwnic

DYSPONUJEMY WYKWALIFIKOWANĄ KADRĄ Z DOŚWIADCZENIEM I ODPOWIEDNIMI UPRAWNIENIAMI BRANŻOWYMI ORAZ SPRAWDZONYM PARKIEM MASZYNOWYM POZWALAJĄCYM NA WYKONANIE SPECJALISTYCZNYCH PRAC.

 

GWARANTUJEMY

1. Rzetelne i terminowe wykonanie powierzonych robót z dotrzymaniem warunków technicznych, technologicznych i jakościowych

    obowiązujących w PKP, prawie budowlanym oraz dokumentacji technicznej i technologicznej zawartej w specyfikacji istotnych warunków

    zamówienia.

2. Prowadzenie robót zgodnie z zasadami i regulaminami wykonywania robót obowiazującymi na obszarze zarządzanym

    przez zamawiającego. 

3. Stosowanie materiałów oraz technik wykonawczych i sprzętu spełniających wymagania zamawiającego.

4. Udzielamy gwarancji jakościowej na wykonane usługi.

 

biuro@ meteor.org.pl

 

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY

 


Liczniki internetowe